این بنا  در منطقه چمشک از توابع شهرستان پلدختر  ودر مسیر راه باستانی شاپور خواست به خوزستان قرار گرفته است .شکل اصلی بنا به صورت چهار ضلعی و ارتفاع آن به ۵ متر می رسد طول و عرض با روی این کاروانسرا ۴۴*۴۸ متر و ورودی آن به سمت جنوب و هلالی شکل است و دارای ۱۲ اتاق و از دو قسمت ساخته شده است که قسمتی برای سکونت کاروانیان و قسمتی دیگر جهت نگهداری چهارپایان مورد استفاده قرار گرفته است مصالح مورد استفاده  در این بنا سنگ ،گچ وملات می باشد  ناودانهای آن همه از سنگ ودارای بارویی با کنگره های نیم دایره تزئینی است.  این کاروانسرا دومین منزل از خرم آباد به خوزستان است که پس از آن کاروانسراهای قلعه نصیر ، اوسر ، میشوند ، چارتا و قلعه رزه ، واقع شده اند . بنای مذکور مربوط به دوره صفویه  می باشد(شاه عباس اول ) وبه شماره ۲۱۱۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.