مدرسه سعادت یا مدرسه سعادت مظفری مربوط به دوره قاجار است و در بوشهر، خیابان امام، روبروی میدان معلم واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت۲۵۷۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این مدرسه در سال ۱۲۷۸ خورشیدی، به سبک نوین آموزشی تاسیس شد که از نظر تاریخی مادر مدارس جنوب ایران است. بافت مدرسه سعادت همانند بافت مرکزی شهربوشهر زیبایی خیره کننده‌ای دارد. میرزا علی‌خان امین‌الدوله صدراعظم وقت و احمدخان دریابیگی در تأسیس آن نقش مؤثر داشت. از معلمین اولیه آن شیخ محمدحسین سعادت و برادرش شیخ عبدالکریم سعادت بودند. بجهت کمکهای نقدی مظفرالدین شاه به سعادت مظفری مشهور شد.