ازجمله آثار ارزنده معماری دوره اسلامی در لرستان مسجد امام (سلطانی سابق) است. این بنا  یکی از ارزشمند ترین وممتازترین بناهای بروجرد به شمار میرود.صحن این بنابه طول وعرض۴۷×۶۱مترمربع است و  در وسط آن حوض بزرگی قرار دارد  . مسجد دارای سه درگاه می باشد درگاه شمالی آن به طرف خیابان جعفری باز می شودو دارای طاق و مقرنسهای بسیار زیبا ست که با کاشی خشت هفت رنگ به سبک دوره قاجاری تزین و در میان آن  نام فتحعلیشاه قاجار(۱۲۱۲ه.ق –۱۲۵۰ه.ق)نقش بسته است.طرح ونقشه این بنا از مسجد امام تهران الگو برداری شده است .راه ورودی غربی آن به سمت بازار دواتگران باز می شود وبه خیابان صفا راه دارد  شبستان جنوبی زیر گنبد اصلی قرار دارد بلندای طاق آن۵/۱۷متراست و حاشیه آن با کاشیهای سیاه و قهوه ای تزیین شده ومحراب این  شبستان گچبری شده است . ایوان شمالی مسجد۱۷متر بلندی دارد و حاشیه آن با کاشی معرق تزیین شده که در نوع خود از کاشیهای بی نظیر قاجاریه  محسوب می گردد.مسجد امام یکی از حوزه های علمیه قدیمی به شمار می آیدکه دارای ارسی های مشبک و زیبایی است و در آن  ۱۶ حجره برای سکونت طلاب در نظر گرفته شده است .این بنا  مربوط به دوره قاجاریه (فتحعلیشاه قاجار) وبه شماره۳۹۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.