مشاهیر آذربایجان غربی

از مشاهیر استان آذربایجان غربی می توان حسام الدین چلپی؛ از بزرگان مشایخ، ابوالحسن ارموی؛ عارف صاحب کلام و صوفی بزرگ قرن سوم هـ.ق، آخوند ملا محمد حسین؛ از علما و فقهای بزرگ دوره صفویه، میرزا محمود اصولی؛ از علمای قرن چهاردهم، فضل الله غنی زاده؛ از پیشگامان انقلاب مشروطیت، آیت الله العظمی خویی؛ از علمای بزرگ تقلید در حوزه نجف، صفی الدین ارموی؛ از دانشمندان و هنرمندان بنام در زمینه خوشنویسی و موسیقی وزیر دولت آل بویه، خطیبی ارموی؛ از خطبا و سخنرانان قرن پنجم، لطفعلی بیگ افشار؛ از شعرا دوره صفویه و صاحب رساله مرآت و العاشقین، شهید مهدی امینی، شهید مهدی باکری؛ فرمانده لشکر و از شهدای دفاع مقدس و آیت الله سید علی اکبر قریشی؛ از علمای معاصر، نام برد. احمد ترجانی‌زاده ـشاعر مهابادی‌، حسین حزنی مکریانی‌، عبدالرحمن دبیهی نویسنده مهابادی.عبدالرحمن شرفکندی(هه‌ژار)  شاعر، مترجم و  نویسنده نامی مهابادی. محمد قاضی‌ مترجم نامی. سید محمد امین شیخ الاسلام مکری(هیمن) از نام آوران نثر کردی.
 
                    استاد هیمن                                 استاد هه ژار                                             محمد قاضی