مشاهیر لرستان

دکتر سید جعفر شهیدی : سید جعفر شهیدی فرزند سید محمد سجادی در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی در شهر بروجرد به دنیا آمد . سید جعفر شهیدی از دانشمندان و مفاخر بزرگ ادبی ایران بشمار می رود . دوران تحصیل ابتدائی و اندکی از متوسطه را در بروجرد و سپس ادامه آن را در تهران بسامان رسانید . استاد شهیدی قبلا بنام سجادی معروف بود که بعدها تغییر شهرت داده و با نام شهیدی در مراکز علمی و دانشگاهی شهرت پیدا کرد . دکتر شهیدی چند سالی را در عوالم طلبگی در قم سپری و محضر آیت الله بروجردی و بسیاری از مراجع و بزرگان دینی را درک کرده بود . برخورد با شادروان دکتر محمد معین باب آشنائی و معرفی وی را به حضور استاد علامه ، مرحوم دهخدا فراهم نمود و بعد از تشکیل سازمان لغت نامه دهخدا ، معاونت سازمان رابعهده گرفت. اخذ درجه دکتری با امتیاز والا و استادی دانشکده ادبیات در فاصله سالهای ۱۳۴۰ به بعد جزء مرحله دوم زندگانی استاد شهیدی است . بعد از مرگ مرحوم دکتر محمد معین ، استاد شهیدی مسئولیت اداره سازمان لغت نامه دهخدا را به عهده گرفت . او در زمینه های ادب عرب و فارسی استادی بنام است و درک محضر و مجالست با اساتیدی نظیر بدیع الزمان فروزانفر ، دهخدا ، جلال همائی و دکتر محمد معین اعتبار علمی و معنوی او را دو چندان کرده است . تألیفات و مقالات علمی و ادبی این استاد بزرگ فراوان است که از جمله آنان میشود به این آثار اشاره کرد : زندگینامه ابوذر غفاری ، انقلاب بزرگ ، زندگی حضرت سجاد (ع) ، زندگانی حضرت فاطمه (س) ، زینب (س) شیرزن کربلا ، محدودیت در اسلام ، جنایتکاران چه می اندیشند ، تصحیح و حاشیه بر کتاب دره نادره ، میرزا محمد خان استر آبادی که از نثر های مصنوع متکلف است و تعلیقات دکتر شهیدی بر آن و بررسی دقائق و مشکلات تنها با خامه قدرتمند ایشان توانسته است مقبولیت عامه پیدا کرد . آخرین و بارزترین کار دکتر شهیدی ترجمه بسیار ادیبانه و آگاهانه ای از کتاب نهج البلاغه علی (ع) می باشد . این ترجمه در سال ۱۳۶۹ بعنوان کتاب سال شناخته شد . استاد شهیدی در حال حاضر در مقطع دکتری ادبیات فارسی چند ساعتی را به افاضه علمی مشغول است و بقیه اوقات را در سازمان لغت نامه دهخدا به نظارت و مدیریت سپری می کند .