مشاهیر مرکزی

 

 

امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

پروفسور حسابی

 

 

 

میرزا تقی خان امیرکبیر 

 

عباس اقبال آشتیانی ـ نویسنده

میرزا حسن آشتیانی از علمای دینی

سلمان ساوجی ـ شاعر

  ادیب‌الممالک فراهانی ـ‌ ادیب و شاعر

میرزا ابوالقاسم قائم مقام از مردان سیاست

آیت‌الله العظمی اراکی (ره)

ملا احمد نراقی (ره)