مشاهير هرمزگان

علی باباچاهی شاعر
در سال 1321 شمسی از پدری تنگستانی و مادری بوشهری در بندر کنگان دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بوشهر و تحصیلات عالی را تا لیسانس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شیراز گذرانید. باباچاهی از شاعران معاصر و دارای زبان خاص و پر تصویر شعری است.

کتابهای در بی تکیه گاهی، از نسل آفتاب، صدای شن، آوای دریا مردان، جهان وروشنایی های غمناک دو کتاب شعر برای کودکان سوغات بهار، چه کسی در قفس را باز کرد، گزیده اشعار و کتاب تحقیقی شروه سرایی در جنوب ایران کتاب گزاره های منفرد درباره شعر و مقالات و اشعار فراوان دیگر از او منتشر شده است.