مشاهیر یزد

  • ابوالفضل رشیدالدین میبدی مترجم و مفسر قرن ششم هـ . ق و صاحب تفسیر مشهور «کشف‌الاسرار و عده‌الابرار» .
  • معین‌الدین بن جلال‌الدین محمد یزدی (مشهور به معلم) معاصر آل‌مظفر و صاحب اثر «مواهب الهی» .
  • قاضی کمال‌الدین حسین میبدی از مشاهیر قرن نهم هـ . ق و صاحب آثار شرح دیوان منسوب حضرت علی (ع) و «جام گیتی نما» در فلسفه .
  • امیر رکن‌الدین محمدبن نظام حسینی و پسرش محمدبن شمس‌الدین (معروف به سیدرکن‌الدین و سید شمس‌الدین) متبحر در علوم زمانه و حقوق در قرون هفتم و هشتم هـ . ق .
  • ملا عبدالله بهابادی (ملاعبدالله بافقی یزدی) قرن دهم هـ . ق و صاحب اثر معروف “حاشیه ملاعبداله” .
  • وحشی بافقی از شعرای عصر صفوی و صاحب دیوان .
  • میرزا سید محمد علی مدرس بزرگ معاصر فتحعلیشاه قاجار و متبحر درعلوم دینی و ادبی .
  • مولانا شرف‌الدین علی یزدی  قرن هشتم هـ . ق .
  • جیحون یزدی شاعر دوره قاجاریه .