مشاهیر کرمان

حجت السلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی  – فؤاد کرمانی – هوشنگ مرادی کرمانی – مشتاق علی شاه کرمانی – محمد ابراهیم باستانی پاریزی –  شاه نعمت الله ولی –  احمد ناظر زاده کرمانی –  استاد احمد بهمنیار –  استاد حسین مسعود –  افضل کرمانی – خواجوی کرمانی – سید علی اکبر صنعتی – عماد کرمانی  – محمد ارجمند  – محمد حسین میمندی نژاد کرمانی – هرندی کرمانی – دکتر محمد جواد باهنر