در مرکز شهر خرم آباد ودر ضلع غربی قلعه فلک الافلاک ودر کنار خانه قدیمی  آخوند ابو مقبره باباطاهر قرار دارد .در گویش لری به باو طاهر معروف است اهالی شهر خرم آباد معتقدند این مقبره مربوط به بابا طاهر شاعر و عارف نامدار و سراینده دو بیتی های معروف لکی و لری است. سبک بنای مقبره ساده و متشکل از گنبد خانه ای با یک ورودی است . ساختمان اصلی  آن بصورت ۸ ضلعی است که چهار ضلع آن هر یک به ابعاد ۵/۲ متر و اضلاع فرعی هریک  ۷۰/۱ سانتیمتر است . ارتفاع گنبد تا کف ۶ متر است . محل قبر در داخل سردابه بوده که بر روی سردابه و کف بقعه قبری به ابعاد ۵۲* ۱۰۰*۱۷۷ سانتیمتر وجود دارد . بر روی قبر ضریحی چوبی به ابعاد ۱۲۷* ۱۲۸* ۱۹۸ وجود داشته که از بین رفته است . اطاق کوچکی به ابعاد ۵/۲ * ۵ متر به بدنه غربی بنا در دوره معاصر الحاق شده بود . که به آن قلندر خانه می گفتند . این بنا احتمالا مربوط به دوره خوارزمشاهی وبه شماره ۱۹۲۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .