این مقابر در کنار رودخانه کشکان  و جاده خرم آباد -اندیمشک  در بخش معمولان  شهرستان پلدختر واقع شده اند. بناهای مذکور  در جوار هم و برروی تپه ای مشرف به  روستا ی قالبی قرار دارند که یکی بزرگتر (‌حیات الغیب:محمد بن احمدرضی الدین از اعقاب امام موسی کاظم(ع) ) و دیگری  کوچکتر ( گنبد الیاس:شهاب الدین الیاس  لنبکی از حکمرانان لرکوچک ) است . پلان مقبره حیات الغیب بصورت  مستطیل و معماری آن از یک ورودی ( کفش کن ) و مقبره با پلان مربع که گنبدی به سبک نار دو پوسته بر پایه ای مدور کوتاه بر روی آن قرار گرفته است . سطح مقبره ۲۵* ۶ × ۶و۵/۴ ×۵/۴ متر است . در دیوار  جنوبی محرابی به بلندای ۲×۱ متر با گچبری ساده بر حاشیه آن ساخته شده است گنبد مقبره قدیمی تر از دیگر قسمتهاست . بر بالای فضای داخلی مقبره نقاشیهایی با نقش کبوتر وچند گچبری دیگربه شکل گل دیده میشود. این بناها مربوط به دوره قاجاریه و به شماره      ۱۹۲۲  در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند.