اين مقابر در كنار رودخانه كشكان  و جاده خرم آباد -انديمشك  در بخش معمولان  شهرستان پلدختر واقع شده اند. بناهاي مذكور  در جوار هم و برروي تپه اي مشرف به  روستا ي قالبي قرار دارند كه يكي بزرگتر (‌حيات الغيب:محمد بن احمدرضي الدين از اعقاب امام موسي كاظم(ع) ) و ديگري  كوچكتر ( گنبد الياس:شهاب الدين الياس  لنبكي از حكمرانان لركوچك ) است . پلان مقبره حيات الغيب بصورت  مستطيل و معماري آن از يك ورودي ( كفش كن ) و مقبره با پلان مربع كه گنبدي به سبك نار دو پوسته بر پايه اي مدور كوتاه بر روي آن قرار گرفته است . سطح مقبره 25* 6 × 6و5/4 ×5/4 متر است . در ديوار  جنوبي محرابي به بلنداي 2×1 متر با گچبري ساده بر حاشيه آن ساخته شده است گنبد مقبره قديمي تر از ديگر قسمتهاست . بر بالاي فضاي داخلي مقبره نقاشيهايي با نقش كبوتر وچند گچبري ديگربه شكل گل ديده ميشود. اين بناها مربوط به دوره قاجاريه و به شماره      1922  در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده اند.