هتل های آذربایجان غربی

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

شماره تلفن ثابت

هادی

هادیشهر

خیابان شهید یحیوی

۰۴۹۲۳۰۴-۲۵۱۸

آذران

ارومیه

خیابان شهید منتظری پلاک ۹۶

۰۴۴۱-۳۳۷۲۵۸۷

آنا

ارومیه

خیابان کاشانی روبروی بیمارستان شهید مطهر

۰۴۴۱-۳۴۵۳۵۱۴

ارک

ارومیه

خیابان شهید منتظری داخل کوچه جنب مسجد امام

۰۴۴۱-۲۳۵۶۰۵۱

الوند

ماکو

خیابان امام میدان امام حسین

۰۴۶۲-۳۲۲۳۴۹۱

برنجیان

میاندوآب

خیابان امام پاساژ شمس آوری

۰۴۸۱-۲۲۲۱۱۷۵

تک ستاره

ارومیه

خیابان امام پشت مسجد سردار

۰۴۴۱-۲۲۳۱۸۶۱

حمید

مرزبازرگان

مرزبازرگان درب خروجی گمرک

۰۴۶۲-۳۳۷۲۷۸۶-۷

خرم

ارومیه

خیابان امام پشت مسجد سردار

۰۴۴۱-۲۲۲۵۴۴۴

دریا

پیرانشهر

خیابان قدس

۰۴۴۴-۴۲۲۴۷۳۵

دریا

ارومیه

خیابان امام خیابان طرزی

۰۴۴۱-۲۲۲۹۹۶۲

رضا

ارومیه

خیابان امام اول خیابان بعثت

۰۴۴۱-۲۲۲۶۵۸۰-۳

رنجی

تکاب

خیابان انقلاب بلوارچمنی میدان ۱۷شهریور

۰۴۸۲-۵۲۲۳۱۷۹

ساحل

ارومیه

خیابان والفجر۲

۰۴۴۱-۳۳۶۹۹۷۰-۵

کویستان

مهاباد

ابتدای بلوار شهید شهریکندی

۰۴۴۲-۲۳۳۵۷۳۸

لاله

ارومیه

خیابان شهید منتظری پلاک ۱۱۴

۰۴۴۱-۲۳۵۲۷۴۰

لاله

ماکو

خیابان امام میدان امام حسین

۰۴۶۲-۳۲۲۳۴۴۱

مجتمع جهانگردی فانوس

ارومیه

کیلومتر ۱۸ جاده دریا بندرگلمانخانه

۰۴۴۱-۲۳۶۲۳۵۸

مجتمع گردشگری باری

ارومیه

کیلومتر ۵۵ جاده ارومیه قوشچی

۰۴۴۲-۳۲۲۲۸۷۳

مهمانسرای ارومیه

ارومیه

خیابان کاشانی نرسیده به خیابان بهشتی

۰۴۴۱-۲۲۲۳۰۸۰-۵

مهمانسرای خوی

خوی

خیابان انقلاب جنب پارک شهر

۰۴۶۱-۲۴۴۰۳۵۱

مهمانسرای ماکو

ماکو

خیابان امام خمینی

۰۴۶۲-۳۲۲۳۱۸۵

پارک

ارومیه

ارومیه،خیابان امام،روبروی بازار

۲۲۴۵۹۲۸-۰۴۴۱

جم

ارومیه

خیابان امام، جنب پاساژ معماری

۲۲۲۲۶۵۴-۰۴۴۱

قصر

ارومیه

بلوار هفت تیر، روبروی ترمینال شهرستان

۲۳۷۲۶۴۳و۲۳۷۲۶۹۱-۰۴۴۱

گیلان

مهاباد

خیابان طالقانی

۲۲۲۳۹۲۱و۲۲۴۲۳۲۵ -۰۴۴۲

مروارید

ارومیه

خیابان پاسداران، روبروی پارک ساحلی

۱-۳۴۶۸۶۰-۰۴۴۱

ثمین

خوی

لوار ولیعصر،میدان ولایت فقیه

۲۲۵۴۲۱۶-۰۴۶۱

فلامینگو

ارومیه

بندر گلمانخانه،کیلومتر ۱۸ جاده دریا

۲۳۶۲۰۱۱-۲۳۶۲۰۱۲-۰۴۴۳

کارون

ارومیه

ارومیه، خ امام،پاساژمعماری

۲۲۲۲۵۹۶-۰۴۴۱

هادی

هادیشهر

خیابان شهید یحیوی

۰۴۹۲۳۰۴-۲۵۱۸