هتل هاي اردبيل

نام

شهرستان

نشاني كامل واحد اقامتي

شماره تلفن ثابت

ارسباران

پارس آباد

خیابان امام پایانه مسافربری

0452-7294011-4

اميد سرعين

سرعين

خیابان ولیعصر

0452-2224672

بوستان

سرعين

خیابان دانش-معلم

0452-2223106

چالدران

سرعين

سه راه کنزق

0452-2222499

دريا

اردبيل

میدان بسیج روبروی فرمانداری

0451-7716977

رز

سرعين

خیابان ولیعصر جنب شهرداری سرعین

0452-2222366

ساسان

سرعين

خیابان ولیعصر پائین تر از آب گرم کاومیش گلی

0452-2222514

ساوالان مشكين شهر

مشكين شهر

خیابان امام جنب پارک شهر ارم

0452-5233221

سبلان

اردبيل

خیابان شیخ صفی جنب بازار ملت

0451-2232910

سپيد

خلخال

خیابان معلم ابتدای جاده خوجین

0452-4253766

سپيد

سرعين

خیابان ژنرال روبروی بش باجیلار

0452-2222082

شورابيل

اردبيل

مجتمع تفریحی شورابیل

0451-5513096

شهريار

بيله سوار

روبروی گمرک

8227156-8

شيخ صفي

اردبيل

خیابان شریعتی

0451-2253110

قصر سرعين

سرعين

اول خ دانش

0452-2222412

كبير

سرعين

خیابان امام

0452-2220001-5

كوثر

اردبيل

دریاچه شورابیل

0451-5513550

كوهسار

سرعين

خیابان دانش کوچه بهداری

0452-2222665

مرمر

سرعين

خیابان ولیعصر پائین تر از آب گرم کاومیش گلی

0452-2222714-5

مهدي

اردبيل

خیابان معلم نرسیده به پمپ بنزین

0451-6614011-12

مهمانسراي خلخال

خلخال

جاده خوجین-جنب دانشگاه پیام نور

0452-4225991

مهمانسراي لاله

سرعين

روبروی آبدرمانی

0452-2222750

نگين

اردبيل

خیابان سیمتری روبروی مطب دکتر معماری

0451-2235671

هماي سرعين

سرعين

خیابان ژنرال

0452-2222820