هتل های اردبیل

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

شماره تلفن ثابت

ارسباران

پارس آباد

خیابان امام پایانه مسافربری

۰۴۵۲-۷۲۹۴۰۱۱-۴

امید سرعین

سرعین

خیابان ولیعصر

۰۴۵۲-۲۲۲۴۶۷۲

بوستان

سرعین

خیابان دانش-معلم

۰۴۵۲-۲۲۲۳۱۰۶

چالدران

سرعین

سه راه کنزق

۰۴۵۲-۲۲۲۲۴۹۹

دریا

اردبیل

میدان بسیج روبروی فرمانداری

۰۴۵۱-۷۷۱۶۹۷۷

رز

سرعین

خیابان ولیعصر جنب شهرداری سرعین

۰۴۵۲-۲۲۲۲۳۶۶

ساسان

سرعین

خیابان ولیعصر پائین تر از آب گرم کاومیش گلی

۰۴۵۲-۲۲۲۲۵۱۴

ساوالان مشکین شهر

مشکین شهر

خیابان امام جنب پارک شهر ارم

۰۴۵۲-۵۲۳۳۲۲۱

سبلان

اردبیل

خیابان شیخ صفی جنب بازار ملت

۰۴۵۱-۲۲۳۲۹۱۰

سپید

خلخال

خیابان معلم ابتدای جاده خوجین

۰۴۵۲-۴۲۵۳۷۶۶

سپید

سرعین

خیابان ژنرال روبروی بش باجیلار

۰۴۵۲-۲۲۲۲۰۸۲

شورابیل

اردبیل

مجتمع تفریحی شورابیل

۰۴۵۱-۵۵۱۳۰۹۶

شهریار

بیله سوار

روبروی گمرک

۸۲۲۷۱۵۶-۸

شیخ صفی

اردبیل

خیابان شریعتی

۰۴۵۱-۲۲۵۳۱۱۰

قصر سرعین

سرعین

اول خ دانش

۰۴۵۲-۲۲۲۲۴۱۲

کبیر

سرعین

خیابان امام

۰۴۵۲-۲۲۲۰۰۰۱-۵

کوثر

اردبیل

دریاچه شورابیل

۰۴۵۱-۵۵۱۳۵۵۰

کوهسار

سرعین

خیابان دانش کوچه بهداری

۰۴۵۲-۲۲۲۲۶۶۵

مرمر

سرعین

خیابان ولیعصر پائین تر از آب گرم کاومیش گلی

۰۴۵۲-۲۲۲۲۷۱۴-۵

مهدی

اردبیل

خیابان معلم نرسیده به پمپ بنزین

۰۴۵۱-۶۶۱۴۰۱۱-۱۲

مهمانسرای خلخال

خلخال

جاده خوجین-جنب دانشگاه پیام نور

۰۴۵۲-۴۲۲۵۹۹۱

مهمانسرای لاله

سرعین

روبروی آبدرمانی

۰۴۵۲-۲۲۲۲۷۵۰

نگین

اردبیل

خیابان سیمتری روبروی مطب دکتر معماری

۰۴۵۱-۲۲۳۵۶۷۱

همای سرعین

سرعین

خیابان ژنرال

۰۴۵۲-۲۲۲۲۸۲۰