هتل های ایلام

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

تلفن 

تجریان

ایلام

بخش چوار

۰۸۴۲-۲۷۲۳۲۲۳

تک ستاره غرب

شیروان

چرداول شهر سرابله

خلاش

ایلام

خیابان آیت ا… حیدری

۰۸۴۱-۳۳۳۲۳۸۶

خلیج فارس

مهران

بلوار امام زاده سید حسن

۰۸۴۲-۸۲۲۳۵۱۸

دالاهو

ایلام

خیابان فردوسی نبش خیابان واسطی

۰۸۴۱-۳۳۳۴۱۰۹

سعید

دهلران

خیابان امام

۰۸۴۲-۷۲۲۲۸۱۱

کبیر کوه

آبدانان

خیابان شهید بهشتی انتهای بلوار بسیج

۰۸۴۲-۶۲۲۴۲۰۰

کربلا

ایلام

خیابان فردوسی خیابان شهید عبدالهی پور

۰۸۴۱-۳۳۳۶۹۷۵

لاله

ایلام

خیابان آیت ا… حیدری جنب سازمان تبلیغات

۰۸۴۱-۳۳۴۱۷۱۴

ماداکتو

دره شهر

خیابان نیروی هوایی جنب شرکت برق

۰۸۴۲-۵۲۲۲۶۹۹

نوید

مهران

بلوار جانبازان جنب مسجد جامع خیابان رستم

۰۸۴۲-۸۲۲۲۸۱۶

زاگرس

ایلام

ایلام – منطقه جنگلی چغا سبز

۲۲۳۴۸۰۰