هتل هاي بوشهر

 

نام

شهرستان

نشاني كامل واحد اقامتي

شماره تلفن ثابت

خورگناوه

گناوه

بلوار بسیج

077232-30843

دلوار

بوشهر

میدان دلیران تنگستان بلواررئیسعلی دلواری

0771-2521910

رضا (سيراف)‏

بوشهر

خیابان امام خمینی میدان قدس

0771-2527171-4

ستاره خليج فارس

گناوه

خیابان خلیج فارس

0772-3226200

سعدي

بوشهر

میدان انقلاب خیابان حافظ

0771-2522606

ماهان

كنگان

شهر بنک بعداز پلیس راه

0772-7344120

مهمانسراي صدرا

بوشهر

خیابان ولیعصر

0771-2522346-7

دلوار

بوشهر

بوشهر – ميدان رئيس علي دلواري

2540910