هتل های سیستان و بلوچستان

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

شماره تلفن ثابت

امین

زاهدان

خیابان دانشگاه دروازه خاش

۰۵۴۱-۳۲۳۹۸۴۲-۴

بزرگ استقلال

زاهدان

میدان آزادی

۰۵۴۱-۳۲۲۲۲۳۹

بهار

زاهدان

چهارراه رسولی نبش کوچه فرخی

۰۵۴۱-۳۲۲۰۰۱۸

صالح

زاهدان

خیابان دانشگاه دروازه خاش

۰۵۴۱-۳۲۳۱۷۹۷-۸

کویر

زاهدان

بلوار شهید مطهری خیابان

 آیت ا… کفعمی

۰۵۴۱-۳۲۱۱۸۴۰

لیپار

چابهار

منطقه آزاد

۰۵۴۵-۴۴۴۲۱۲۵

مهمانسرای جهانگردی میرجاوه

میرجاوه

مهمانسرای کشتیرانی

چابهار

خیابان مطهری روبروی

 اداره پست قدیم

۰۵۴۵-۲۲۲۲۰۳۷-۸

مهمانسرای میل ۷۲

میرجاوه

مرز پاکستان گمرگ میل ۷۲

۰۵۴۳-۳۲۲۲۴۸۶

نیمروز

زابل

بلوار فرودگاه

۰۵۴۲-۲۲۳۲۰۰۰-۱

آرام

زابل

میدان یعقوب لیث صفار

۰۵۴۲-۲۲۹۵۵۰۰-۲

ایرانشهر

ایرانشهر

خیابان فارابی

۲۲۲۲۹۹۱–۰۵۴۷

سپیده

چاه بهار

خیابان فردوسی چنب دفتر هواپیمایی

۰۵۴۵-۲۲۲۰۶۵۸

قصر

ایرانشهر

تقاطع خیابان طالقانی و آزادی

۰۵۴۷-۲۲۲۳۹۵۷

لاله

چاه بهار

خیابان امام خمینی مقابل پارک الغدیر

۰۵۴۵-۲۲۲۴۸۵۰-۵

هتل نیلی

سراوان

خیابان امام جنب شرکت مخابرات

۰۵۴۸-۵۲۲۲۱۱۳

هتل ایرانگردی و جهانگردی

زاهدان

خیابان جام جم مقابل بیمارستان

 خاتم الانبیاء

۳۲۲۴۸۹۸-۰۵۴۱

هتل ایرانگردی و جهانگردی

زاهدان

خ جام جم -مقابل بیمارستان قائم

۳۲۲۴۸۹۸

مهمانپذیر فجر

زاهدان

زاهدان چهارراه رسولی کوچه

یارمحمد زهی  روبه روی جامی ۲۱

۳۲۲۸۵۸۸-۰۵۴۱

هتل بهار

زاهدان

چهارراه رسولی نبش کوچه فرخی

 روبه روی مسجد جامع فاروقیه

۳۲۲۰۰۱۸-۰۵۴۱

هتل کویر

زاهدان

نبش بلوار مطهری و کفعمی

 -داخل خیابان کفعمی

۳۲۶۰۱۳۷-۰۵۴۱

هتل امین

زاهدان

 

۳۲۳۹۸۹۲-۳۲۳۱۸۹۱

امین

زاهدان

میدان امام علی دروازه خاش

۳۲۳۹۸۹۲-۳۲۳۱۸۹۱