هتل های چهار محال و بختیاری

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

شماره تلفن ثابت

ارم

فارسان

خیابان شهید بهشتی

۳۸۲۷۲۲۴۱۹۵

زردکوه

چلگرد

فلکه دشت لاله

۰۳۸۲۷۶۲۲۶۰۲-۲

فجر

بروجن

بلوار ملت روبروی پمپ بنزین

۰۳۸۲-۴۲۲۳۵۸۱

کوهرنگ

چلگرد

روبروی آبشار

۳۸۲۷۶۲۲۳۰۲

گلهای سامان

سامان

پل زمانخان

۰۳۸۲۳۵۲-۲۹۶۶

مجتمع سامان

سامان

پل زمانخان

۳۸۲۳۵۲۲۲۲۳

آزادی

شهرکرد

انتهای بلوار فارابی شمالی

۴-۳۳۳۶۷۹۱-۰۳۸۱

زاگرس

لردگان

بلوار شهید کلانتری جنب فرمانداری

۵۲۲۰۱۵۵-۰۳۸۲

قصر احمد

کوهرنگ

چلگرد – خیابان رهبری

۷۶۲۲۹۰۰-۰۳۸۲

مهمانسرای شهرکرد

شهرکرد

بلوار شریعتی روبروی شهرداری

۲۲۲۱۰۷۷-۰۳۸۱

لاله

شهرکرد

شهرکرد-میدان معلم

۳۳۵۰۰۶۵

رفاه گستر

شهرکرد

سامان-روبروی پل زمانخان

۲۰-۰۳۸۲۷۷۶۲۰۱

بهاران

لردگان

لردگان- خیابان ولیعصر- میدان نماز

۳۸۲۵۲۲۲۴۴۱