هتل های قم

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

شماره تلفن ثابت

آریا

قم

میدان آستانه

۰۲۵۱-۷۷۴۰۳۵۰

ارم

قم

خیابان ارم جنب کوچه ارک

۰۲۵۱-۷۷۴۴۰۸۹

الزهرا

قم

بلوار بهار `پلاک۱۹۸

۰۲۵۱-۷۷۴۴۰۰۴

المپیک

قم

خیابان معلم نبش کوچه ۹

۰۲۵۱-۷۸۳۱۸۸۱-۵

النبی

قم

بلوار بهار

۰۲۵۱-۷۷۴۴۲۷۴

بی بی

قم

خیابان اراک کوچه قم نو

۰۲۵۱-۶۶۰۰۳۲۵

جواد الائمه

قم

خیابان اراک کوچه حرم نما پلاک ۶

۰۲۵۱-۶۶۰۹۷۴۲

رز

قم

میدان امام خمینی ضلع غربی میدان امام

۰۲۵۱-۶۶۱۳۳۰۰

قم

قم

خیابان آستانه

۰۲۵۱-۷۷۱۹۲۰۸

کوثر

قم

خیابان اراک کوچه حرم نما

۰۲۵۱-۶۶۳۵۰۰۰

معراج

قم

بلواربهار.کوجه ۶

۰۲۵۱-۷۷۴۳۱۰۳

یاسر

قم

َ۷۵متری عمار یاسر

۰۲۵۱-۷۷۲۲۵۸۸

مروارید

قم

خیابان اراک-کوچه حرم نما

۶۷۰۰۹۶۰

سفیر

قم

خیابان اراک-کوچه آبشار اولین فعی سمت چپ پلاک۱۵

۶۷۰۲۱۰۴

سلام

قم

روبروی شبستان امام خمینی.کوی آقای نجفی

۷۸۳۸۷۰۱

آبشار

قم

خیابان اراک کوچه ۵ پلاک۶۳

۶۶۱۱۶۴۸

لاله

قم

بلوار بهار کوچه ۶فرعی سوم سمت راست پلاک۱۱۹

۷۸۳۸۳۰۱

زیتون

قم

خیابان انقلاب کوچه شماره۱۰

۷۷۱۷۲۴۶