هتل های کرمانشاه

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

شماره تلفن ثابت

آبشار ریجاب

دالاهو

ریجاب

ابی عبداله الحسین (ع)

قصرشیرین

خسروی بلوار راه کربلا

۰۸۳۵-۴۲۷۳۲۷۹

آزادگان

کرمانشاه

شهرک تعاون

۰۸۳۱-۴۲۲۵۵۹۲

آزادی

کرمانشاه

میدان آزادی ابتدای خیابان مدرس

۰۸۳۱-۸۲۳۳۰۷۶

ارگ

قصرشیرین

میدان ولیعصر

۰۸۳۵-۴۲۲۵۲۹۶

بیستون

کرمانشاه

خیابان آیت ا… کاشانی

۰۸۳۱-۷۲۲۳۷۹۳

جمشید

کرمانشاه

طاق بستان

۰۸۳۱-۴۲۹۶۰۰۳

داریوش

کرمانشاه

چهل متری مطهری شرقی

۰۸۳۱-۷۲۲۷۰۰۲

راه کربلا

کرمانشاه

خیابان مدرس پارکینگ شهرداری

۰۸۳۱-۷۲۳۱۱۶۶

رسالت

کرمانشاه

میدان فردوسی

۰۸۳۱-۷۲۴۶۳۶۵-۹

سهند

قصرشیرین

بلوار راه کربلا جنب بانک رفاه

۰۸۳۵-۴۲۳۵۳۳۰

کسری

قصرشیرین

بلوار راه کربلا جنب بانک صادرات

۰۸۳۵-۴۲۲۴۷۱۵

مرمر

قصرشیرین

خیابان ولیعصر

۰۸۳۵-۴۲۲۴۵۶۳

معراج

کرمانشاه

میدان آزادی ابتدای خیابان مدرس

۰۸۳۱-۸۲۳۳۲۸۸

ولیعصر

قصرشیرین

بلوار راه کربلا

۰۸۳۵-۴۲۲۲۶۱۶

هورامان

پاوه

ورودی پاوه جنب پمپ بنزین