هتل های کرمان

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

شماره تلفن ثابت

اخوان

کرمان

خیابان شهید صدوقی نبش چهارراه فیروزه

۰۳۴۱-۲۴۴۳۱۷۹

ارگ جدید

بم

کیلومتر ۱۰ بم

۰۳۴۶-۳۴۶۲۶۷۱-۲

ارگ جدید

کرمان

بلوار جمهوری اسلامی نرسیده به فرودگاه

۰۳۴۱-۲۶۱۱۳۸۱-۲

الماس

رفسنجان

میدان علی ابن ابیطالب

۰۳۹۱-۸۲۲۴۸۷۳-۵

امین

کرمان

خیابان شهید چمران

۰۳۴۱- ۲۲۲۹۴۶۴

پارس

کرمان

بلوار جمهوری اسلامی چهارراه فرهنگیان

۰۳۴۱-۲۱۱۹۳۰۱-۲۶

پارسیان

بم

بلوار جانبازان باغ دشت خیابان ارگ جدید

۰۳۴۴-۲۲۱۰۰۹۵-۷

جام جم

جیرفت

جیرفت

۰۳۴۸-۲۲۱۰۳۴۰

دقیانوس

جیرفت

خیابان ابومسلم شمالی

۰۳۴۸-۲۲۱۴۳۵۹

سروش

سیرجان

بلوار سید جمال الدین اسدآبادی

۰۳۴۵-۵۲۲۲۰۱۶-۷

صحرا

کرمان

خیابان دکتر ناظر زاده کرمانی

۰۳۴۱-۲۲۲۳۱۹۸

فدک

سیرجان

خیابان ابن سینا

۰۳۴۵-۳۲۲۵۵۲۵

کرمان

کرمان

بلوار قدس روبروی پارک مطهری

۰۳۴۱-۲۵۱۳۰۷۰

کهکشان

سیرجان

بلوار سید جمال الدین اسدآبادی

۰۳۴۵-۵۲۲۰۴۷۲-۵

گواشیر

کرمان

بلوار امام خمینی نبش خیابان امام حسین

۰۳۴۱-۲۵۱۰۷۳۴

مجتمع اقامتی ارم

کرمان

منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

۰۳۴۶-۳۴۶۲۴۵۰-۱

ملائکه

بافت

میدان پمپ بنزین

۰۳۹۲-۳۲۲۵۴۸۰

مهمانسرای بزرگ کرمان

کرمان

بلوار جمهوری اسلامی چهارراه شفا

۰۳۴۱-۲۴۴۵۲۰۳-۵

مهمانسرای بم

بم

میدان ۱۷ شهریور

۰۳۴۴-۲۳۱۳۳۲۱

مهمانسرای رفسنجان

رفسنجان

خیابان امام نرسیده به میدان قدس

۰۳۹۱- ۸۲۲۳۰۵۰

مهمانسرای سیرجان

سیرجان

خیابان خیام روبروی سینمای قدس جنب پارک هادی

۰۳۴۵-۳۲۲۷۸۷۸

مهمانسرای ماهان

بافت

خیابان امام خمینی

۰۳۴۲-۶۲۲۲۷۰۰

ناز

کرمان

خیابان آیت ا… شهید صدوقی

۰۳۴۱-۲۴۵۰۴۹۸

هزار

کرمان

خیابان پارک نشاط کوچه شماره ۵

۰۳۴۱-۲۲۶۰۰۴۰