پارک ملی توران از پارک‌های ملی ایران است. این پارک ملی در شهرستان شاهرود قرار دارد. مجموعه توران با مساحت ۱۴۶۴۹۹۲ هکتار بعد از پناهگاه حیات و حش نایبندان دومین منطقه بزرگ تحت حفاظت سازمان محیط زیست است.

این منطقه در منتها الیه شرقی استان سمنان و در جنوب شرقی شهرستان شاهرود جای دارد و قسمت کوچکی از بخش شرقی آن در استان خراسان رضوی قرار گرفته‌است این مجموعه در ضلع جنوبی جاده تهران- مشهد شرق دهستان طرود غرب دهستان زمان‌ها و شمال شرقی کویر مرکزی ایران که بزرگترین کویر نمکی جهان است واقع شده‌است.

مجموعه توران از سه قسمت پارک ملی. پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تشکیل شده‌است که پارک ملی ۸٪ پناهگاه حیات وحش ۱۷٪ و منطقه حفاظت شده ۷۵٪ از کل مساحت منطقه را تشکیل می‌دهد. این منطقه در سال ۱۳۵۱ به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست در امد و در سال ۱۳۵۵ قسمتی از ان به عنوان پناهگاه حیات وحش انتخاب گردید در همان سال مجموعه توران از طرف یونسکو عنوان ذخیرگاه زیستکره را نیز دریافت کرد سپس در سال ۱۳۸۱ قسمتهای مرکزی این مجموعه به پارک ملی ارتقا یافت. تا کنون ۴۱ گونه پستاندار. ۱۶۷ گونه پرنده و ۴۲ گونه خزنده و ۲ گونه دوزیست در این مجموعه شناسایی شده‌اند.

پوشش گیاهی: قیچ. درمنه. کاروان کش. خار شتر. گون. گز. تاغ

حیات وحش: پلنگ. یوز پلنگ. گورخر آسیایی. شاه روباه.گربه شنی. زاغ بور. آهو. جبیر