برچسب: شهر سوخته

شهر سوخته زابل

شهر سوخته زابل

شهر سوخته نام بقایای «دولت شهری» باستانی در ایران است که در ۵۶ کیلومتری زابل و در حاشیه جاده زابل-زاهدان در شرق ایران دراستان سیستان و بلوچستان واقع شده‌است. شهر مذبور در روی آبرفتهای مصب رودخانه هیرمند به دریاچه…