برچسب: عمارت کلاه فرنگی ایلگلی

ایلگلی تبریز

ایلگلی تبریز

ایلْگُلی (شاهْگُلی) یکی از مهم‌ترین گردشگاه‌های شهر تبریز است که در جنوب شرق آن و در ۷ کیلومتری مرکزشهر واقع شده‌است. این مکان در زمان آق‌قویونلوها ایجاد شده و در دورهٔ صفویانگسترش یافته‌است. با احداث هتل ۵…