برچسب: کعبه زرتشت

کعبه زرتشت مرودشت

کعبه زرتشت

کعبه زرتشت نام بنایی است  مکعب  مستطیل شکل در نقش  رستم در استان فارس . این بنا در زمان هخامنشیان و به احتمال در عصر پادشاهی داریوش بزرگ ساخته شده‌است .این بنا دارای تنها یک مدخل بالاتر از سطح زمین و…