هتل های قزوین

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

شماره تلفن ثابت

البرز

قزوین

خیابان طالقانی سه راه خیام

۰۲۸۱-۲۲۲۷۳۶۷

ایران

قزوین

سبزه میدان ابتدای خیابان پیغمبریه

۰۲۸۲-۲۲۲۸۸۷۷

خوش بین

تاکستان

خیابان امام خمینی جنب جهاد کشاورزی

۰۲۸۲-۵۲۲۲۳۷۸

مرمر

قزوین

بلوار آیت ا… خامنه ای

۰۲۸۱-۲۵۵۵۷۷۱-۴

مهمانسرای تاکستان

تاکستان

تاکستان همدان (سه راهی زنجان)

۰۲۸۲-۵۲۷۰۰۸۲-۵

نویذر

قزوین

مسیر قزوین رودبار الموت روستای گرمارود

۳۷۹۴۲۰۲۶-۰۲۸۲

دیدگاهتان را بنویسید